Doordacht Duurzaam

Duurzaam ons vak uitvoeren, op zoveel mogelijk manieren binnen ons bedrijf. Dat zit ons in het bloed en hier maken wij ons al zo’n 40 jaar hard voor. Wij zoeken continue naar mogelijkheden om ons bedrijf nog duurzamer te maken. Vanuit onze eigen ervaring en expertise, maar we zijn hierin ook partner voor veel technologische bedrijven die hun innovaties willen testen.

 

Dit alles gebeurt in en rondom onze innovatieve stal, ook wel de vrije keuze stal genoemd. We beogen een doordachte balans tussen milieu, dierenwelzijn, landschap, energie, technologie en economie.

 

Doordacht duurzaam, wat betekent dit in de praktijk?

 

Milieu

 • Om de uitstoot van ammoniak te reduceren is een aangepaste dichte loopvloer ontwikkeld, zodat er minder emissie uit de onderliggende mestkelder kan plaatsvinden.
 • De dichte vloer met sleuven wordt elk uur automatisch schoongemaakt waarbij de mest en urine naar een afgesloten opslag worden afgevoerd. Deze worden via de mestvergister omgezet in biogas (zie energie en project groen gas).
 • Dakisolatie en automatisch geregelde ventilatie dragen bij aan een lagere ammoniak uitstoot.
 • Al het ruwvoer wordt in lasagna laagjes opgeslagen in 2 speciaal daarvoor ontwikkelde silo’s. Hierdoor worden conserveringsverliezen lager, perssappen geheel opgevangen en smaakt het ruwvoer nog beter voor de koeien.
 • Het plastic afdeksysteem voor de kuilsilo’s is vervangen door een automatisch systeem met duurzaam PVC doek.
 • Ieder kwartier wordt de methaan vrijgave vanuit de koeienmaag gemeten. Dit gebeurt via een innovatieve meettechniek. Samen met een aantal technologie partners wordt onderzocht hoe dit verder te verlagen.

 

Dierenwelzijn

In de Vrije Keuzestal kunnen koeien zelf kiezen of ze binnen blijven of naar buiten gaan. De koe kan op elk moment deze keuze maken. Uiteraard op voorwaarde dat de weersomstandigheden dit toelaten.

 

In de stal verhogen de volgende aspecten het comfort voor de koe:

 • Voor het ligcomfort zijn er waterbedden bestaande uit twee compartimenten. De ligplekken zijn ruim (115cm breed), zacht en schoon omdat eventuele urine afloopt door een klein afschot in de bedden.
 • De dieren kunnen zich schrobben/schuren aan één van de 8 massageborstels die opgesteld zijn in de stal.
 • Speciale lampen zorgen in de winter voor 16 uur per dag licht, een soort lichttherapie waarbij de dames blij de winter doorkomen.
 • Rubber in de looppaden voor loopcomfort en voldoende stroefheid.

 

Eenmaal buiten kunnen de koeien gebruik maken van:

 • De JaKoeZie, een buitenbad waarin de koeien verkoeling kunnen zoeken of kunnen rondstappen.
 • De speelheuvel, een aardige manier om even los te komen van het ‘platte land’.
 • En kunnen ze genieten van een weide vol vers gras.

 

Landschap

 • In de Heanmar, de polder waarin wij wonen en werken, beheren wij circa 30 hectare natuurland voor Staatsbosbeheer. Dit houdt in dat wij op dit land geen drijfmest of kunstmest gebruiken en het land in de oorspronkelijke staat houden, kruidenrijk en met greppels.
 • Wij zorgen er elk jaar voor dat de nesten van weidevogels op ons land in kaart worden gebracht. Hierbij krijgen we hulp van de vogelwacht van Koudum.
 • In de winter komen er duizenden ganzen aansterken op ons land. We doen mee aan het zogenaamd gedoogbeleid: in ruil voor het niet verstoren van de ganzen wordt de schade aan ons gras getaxeerd en vergoed.
 • Voor vlinders, insecten en soortgenoten planten wij elk jaar verschillende bloemstroken. Dit ziet er mooi uit en het ruikt altijd lekker als de bloemen in bloei staan.
 • We houden bij alle ontwikkeling rekening met het aanzicht van ons bedrijf in het open landschap. En welk niet agrarisch bedrijf levert nu zoveel open landschap per vierkante meter gebouw?

 

Energie

 • Onze biogas installatie haalt biogas uit de mest van onze koeien. Dit biogas filteren  we tot aardgas.
 • Hiermee kan aardgas worden geproduceerd uit 100% koeienmest.
 • We zullen 300.000 m3 aardgas per jaar gaan leveren, voldoende voor het koken en douchen van 5000 huishoudens.
 • Onze 850 zonnepanelen wekken per jaar meer energie op dan we als melkveebedrijf verbruiken.

 

Technologie

 • Het melken gebeurt met melkrobots. De koeien kunnen binnen bepaalde grenzen zelf bepalen wanneer en hoe vaak ze gemolken worden, variërend van 2 tot 5 keer per dag.
 • Iedere koe wordt gevolgd met behulp van een aantal sensoren waarmee onder andere aantal stappen, herkauwminuten, melksamenstelling, celgetal, vruchtbaarheid, gewicht en voedselinname kunnen worden gemeten.

 

Economie

Wij zetten ons in om technologie en innovatieve kennis voortdurend om te zetten naar een duurzaam, efficiënt en rendabel verdienmodel. Een gezond verdienmodel  zorgt ervoor dat we duurzaam kunnen blijven doorontwikkelen.

 

Omvang en inspelen op klantenwensen zijn daarin belangrijk:

Met onze “VLOG” certificering voldoen we aan de wens van specifieke afnemers. Het koeienvoer is niet genetisch gemodificeerd, dit wordt jaarlijks geborgd door een onafhankelijke controle-instantie.

Innovaties daadwerkelijk  toepassen en inspiratie delen doen we met plezier en draagt tegelijk bij  aan het economisch resultaat.

Sociaal

We dragen de benodigde 24 uur zorg voor vee en bedrijf gezamenlijk in ons familiebedrijf. Daarnaast is het kunnen betalen van 1 full time vakman een belangrijke voorwaarde. Onze bedrijfsomvang is hiervan afgeleid. Onze vaste vakman, Luitzen, maakt het mogelijk dat er voor ons allemaal, naast de grote inzet voor het bedrijf, een duurzaam sociaal leven mogelijk is.