Toekomst

 

StokmanKoudum is een sterk op de toekomst gericht  melkveebedrijf. Dit proberen wij ook vol te houden. Qua omvang proberen wij  een  volledig tweemansbedrijf te blijven. Zo is er is altijd iemand die het gehele bedrijf kent en is er voor de ander de ruimte om bezig te zijn met studie, innovatie of eens in een kijkje te nemen in een andere wereld.

Op dit moment houden wij 300 koeien op ons bedrijf. Dit is met de inzet van moderne technieken de omvang van een tweemansbedrijf. 40 Jaar geleden kun je met twee man 50 koeien aan.  En over 20 jaar?

 

We werken nu met veel nieuwe technieken, zoals met het innovatieve  meetsysteem dat 24/7  de NH4 en CH4 concentraties in de stal meet.  In de toekomst komen daar nog vele meer bij.. Voorbeelden hiervan zijn: drones om gericht voedergewassen te telen of vlinderstroken aan leggen, sensoren om graskwaliteit snel te kunnen beoordelen, GPS sensoren om de koeien precies te volgen, mest sensoren om het land exact te bemesten, robots die het land maaien, bemesten, en al zeker een voerrobot.

 

Onze visie is om in de toekomst door te ontwikkelen op het gebied van doordachte duurzaamheid, efficiëntie en dierenwelzijn. We willen dat onze koeien blij zijn en de heel bijzondere melk  produceren, met van nature wel 150 verschillende  bestanddelen. Deze melk kunnen de koeien alleen produceren als we op en top voor ze zorgen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat het bedrijf zo  mooi mogelijk in de omgeving past. Er is een flink  tekort aan goede landbouwgrond in de wereld, dus proberen wij onze bijzonder vruchtbare grond in deze Nederlandse rivierdelta doordacht in te zetten  zodat we er nog generaties lang van kunnen eten.

 

Energie

Op dit moment zijn wij meer dan energie neutraal qua stroomverbruik. Dit komt doordat 850 zonnepanelen stroom opwekken. Naast onze eigen verbruik  produceren deze panelen nog stroom voor 10 huishoudens. In 2018 gaat de bouw van een mestvergister van start. Dit is een grote ronde silo waar verse koeienmest ingaat. De mest wordt dan verwarmd en geroerd en dan komt er vanzelf  Biogas uit. Dit gas wordt vervolgens exact opgewerkt tot aardgas en ingevoed in het aardgasnet. Zo kunnen ongeveer 2000 huishoudens van gas worden voorzien. Ongeveer het hele dorp Koudum.