Natuur

 

In de Heanmar, de polder waarin wij boeren, beheren wij ca 30 hectare natuurland voor Staatsbosbeheer. Dit houdt in dat wij op dit land geen drijfmest of kunstmest gebruiken, het in de oude  staat houden, kruidenrijk en met greppels. In de zomer weiden daar de koeien die vakantie hebben. Het land wordt pas gemaaid als alle jonge weidevogels goed genoeg kunnen vliegen.

Naast het natuurland zorgen wij dat elk jaar de nesten van weidevogels op ons land in kaart zijn gebracht. Hierbij krijgen we hulp van de vogelwacht van Koudum. Wellicht kunnen we in de toekomst hiervoor drones inschakelen. We maaien met een ruime boog om de nesten heen zodat de vogels nog alle tijd en rust hebben om hun eieren uit te broeden en jongen te verzorgen.

In de Noardermar in Molkwerum beheren ook nog een plas dras gebied. Een pomp op zonne energie zorgt er voor dat er in de zomer een gedeelte van het land onder water staat, zodat er meer weidevogels op af komen.

In de winter komen er  duizenden  ganzen op ons land aansterken van het eiwitrijke gras.  we doen mee aan het zogenaamd gedoogbeleid: in ruil voor het niet verstoren wordt de schade aan ons gras getaxeerd en vergoed.

Voor de vlinders planten wij elk jaar verschillende bloemstroken. Dit ziet er mooi uit en het ruikt altijd lekker als de bloemen in bloei staan.

De volgende vogels komen regelmatig voor in ons natuurland:

De grutto

 

De Wulp

 

Scholekster

 

Tureluur

 

De Watersnip

 

Kemphaan

 

Kievit